Loading icon

[Tiêu dùng 24/7] Điện mặt trời KTG

Đánh giá

Theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 đến năm 2020 tổng công suất nguồn điện quốc gia cần đạt 60.000MW, tới 2025 là 96.000 MW.

Tuy nhiên hiện nay tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống của nước ta mới đạt 45.000MW. Trong khi đó, mức tiêu thụ điện năng của người dân ngày một nâng cao nhất là tại các doanh nghiệp, nhà máy, phân xưởng sản xuất ,…những nơi có sử dụng và tiêu tốn rất nhiều thiết bị điện.

Chính vì vậy tận dụng diện tích mái của doanh nghiệp, nhà máy, phân xưởng vốn đã có sẵn cơ sở hạ tầng điện lưới đầy đủ, thuận tiện cho việc nối lưới điện mặt trời được đánh giá là một giải pháp hiệu quả. Không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế, điện mặt trời còn góp phần bảo vệ môi trường do giảm lượng khí thải C02, chính vì vậy sử dụng nguồn điện năng lượng xanh đang ngày càng được sử dụng rộng rãi.

Bạn cần một dự án?

Giới thiệu cho chúng tôi